Durant els passats dies 1 al 3 d’abril, diversos alcaldes, regidors i regidores, tècnics i tècniques i representants de diverses entitats gironines van portar a terme una visita a agències, centres d’empreses i institucions del País Basc per conèixer les accions de promoció econòmica i desenvolupament local que s’hi porten a terme.

Veure noticia a:

– Punt Diari
– Diputació de Girona