El passat dilluns dia 22 de novembre NEXES i NEEC (associació de nous emprenedors i empresaris de Catalunya), varen signar el conveni que permet la col·laboració intensiva entre ambdues entitats.

La expansió en el territori de la NEEC té per objectiu exercir la representació de l’emprenedoria a Catalunya dels seus principis i valors així com de fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixement arreu del territori.

A partir d’ara els emprenedors de Nexes podran gaudir de noves prestacions a traves de la NEEC, com avantatges a accedir a EsadeCreapolis, espais de trobada, activitats i conferències, etc, igualment Nexes ofereix les seves instal·lacions als socis Neec així com els seus serveis i ancaltge al territori.