El Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials Demarcació de Girona, del qual NEXES en forma part, convoca els PREMIS a les millors iniciatives orientades a la creació i desenvolupament de noves activitats empresarials.
Podran participar tots aquells projectes emprenedors que hagin iniciat l’activitat el 2008 o que prevegin iniciar la seva activitat al 2009; que tinguin el seu domicili social en el territori gironí, i que no hagin gaudit de cap ajuda econòmica del propi consorci o dels seus membres.
Per participar en la convocatòria caldrà que els emprenedors presentin dins el termini establert el pla d’empresa del projecte al mateix Consorci o en qualsevol dels vivers territorials.
Els Premis, en metàl·lic als dos millors projectes són de 6.000 i 4.000 euros respectivament.
El Jurat, format per representants dels vivers territorials, per la Universitat de Girona i per la Diputació de Girona, valorarà fonamentalment els següents aspectes:

– Caràcter innovador del projecte.
– Viabilitat tècnica, comercial i econòmica-financera.
– Potencial de creació d’ocupació i de qualitat d’aquesta ocupació.

La comunicació de la decisió del Jurat i el lliurament dels premis s’efectuarà en el transcurs d’un acte públic, la celebració del qual serà comunicada oportunament a tots els participants. En el mateix acte es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació econòmica, als projectes no premiats que se’n facin mereixedors. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.
Es valorarà que la iniciativa es posi en marxa en un dels vivers que formen part del Consorci (sempre que hi hagi espai disponible).
Data límit de presentació: 10 de juliol de 2009
Mes informació a: www.emprenelvol.cat