L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, juntament amb el Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la província de Girona, ha presentat el nou portal web de la Xarxa Gironina de Vivers d’Empreses. La web mostra de manera conjunta tota la informació sobre l’oferta de vivers d’empreses de la demarcació de Girona.

En aquest nou marc d’actuació, s’ha considerat la conveniència de consolidar i potenciar el treball en xarxa de les entitats, amb l’objectiu de millorar la capacitació dels vivers en la realització de campanyes de comunicació i difusió dels seus serveis.

A més de la informació sobre els vivers d’empreses i els espais lliures disponibles, la web també ofereix un calendari dels actes formatius previstos.

Més informació a: www.viversgi.cat