Nexes ha realitzat unes obres de millora i baixada de preus a les naus de lloguer per emprenedors. Aquestes obres, co-finançades per la Diputació de Girona, ajudaran a millorar la confortabilitat de les naus i la seguretat en cas d’incendi. La baixada de preus es degut al ajustament del mercat actual.

Les obres han consistit en l’enguixat de totes les parets, i la col.locació de plaques talla-focs a les bigues i part del sostre de les naus. Aquesta millora servirà per complimentar la normativa de bombers, en totes les activitats possibles. Fins ara només complien, per segons quines activitats.

A mes a mes d’aquestes millores, s’ha ajustat el preu de les naus, degut al ajustament global del mercat. A partir del mes de novembre, les naus tenen preus desde 276€/mes. En la tarifa de preus, podreu trobar tots els preus de naus i despatxos de lloguer.