Els Dijous Innovadors, que se celebren al Baix Empordà, tenen l’objectiu de tractar temes d’actualitat per a l’àmbit empresarial en format breu. A través de col·loquis, pretenem promoure el diàleg obert i distès entre la persona dinamitzadora i els/les empresaris/àries.
Us convidem a participar al col·loqui: FORMACIÓ BÀSICA EN LOPD (LLEI ORGÀNICA EN PROTECCIÓ DE DADES), a càrrec de la Sra. Isabel Martínez (Gestdades), que tindrà lloc el proper dijous 22 d’abril, de 18h a 19:30 a la Sala de Formació de NEXES – Viver d’Empreses i Centre de Negocis de Forallac.
Atès que el nombre de places és limitat, aquestes es determinaran per rigorós ordre d’inscripcions. Podeu inscriure’s a l’apartat CONTACTE o trucar al telèfon 972 646858
TEMARI: 
Objectius: 
Donar a conèixer l’obligació legal de protecció de dades de caràcter personal i les mesures de seguretat a establir per part de les empreses.
Marc legal:
– Llei 15/1999  de protecció de dades de caràcter personal (LPD)
– Reial Decret1720/2007 de Reglament de Desenvolupament de Seguretat
Definicions
– DADES DE CARÀCTER PERSONAL
– FITXER AUTOMATITZAT
– RESPONSABLE  DEL  FITXER
– ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
– RESPONSABLE DE SEGURETAT
– USUARIS
Principis generals de la LOPD
– Drets de les persones
– Inscripcions de fitxers
– Document de Seguretat
– Sancions