Titol: Curs de Mediació i Negociació Comercial

Ponent: Xavier Pastor (Politòleg i conflictòleg. Director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària UdG)
Dies: 3,10,17 i 24 de maig de 2011 (dimarts)
Horari: de 18:00h a 20:30h
Preu: GRATUÏT
Lloc: Sala de Formació de NEXES (c/dels Oms, 10 Sector Industrial V-2 de Forallac)

Si hi esteu interessats en assistir-hi, truqueu al telf.: 972646858 o envieu un mail a l’apartat CONTACTE (Places limitades!)

 

MEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ COMERCIAL (10 hores)

Orientacions bàsiques sobre criteris, pautes i habilitats per a prevenir i gestionar situacions de conflicte amb èxit, enfortint les relacions comercials i els equips de treball.

Es pretén oferir a l’alumne uns coneixements bàsics sobre la resolució de problemes i conflictes a través de les fórmules i tècniques de la negociació i la mediació, així com mecanismes i recursos hàbils per a l’assoliment de l’acord i del consens.

Per aconseguir-ho s’abordarà, l’aprenentatge bàsic de criteris i habilitats que permetin la prevenció i la resolució de problemes i d’un conflicte.

El coneixement i la millora dels aspectes positius bàsics de la comunicació, la negociació i la mediació.

El foment de l’adquisició d’estratègies i recursos que afavoreixin l’assoliment de l’acord i del consens en les relacions comercials i en l’organització i l’equip de treball

Sessions i metodologia de treball:

En les sessions formatives, es planteja un treball amb les següents característiques:

  • Explicació dels principis teòrics i pràctics per part del docent.
  • Explicació dels processos i eines de treball de les sessions: fitxes, estudis de cas, dinàmiques de grup, etc.
  • Aplicació dels coneixements de diferents tècniques (comunicació, negociació, mediació), a partir de casos i experiències del grup.

 

Referències:

Blog de Xavier Pastor

Postgrau de Resolució de Conflictes Públics