Titol: Fons Finançamet i la seva aplicació en Excel
Dies: 26 i 27 de Novembre (dijous i divendres)
Horari: de 16h a 21h
Preu: GRATUÏT
Lloc: Sala de Formació de NEXES (c/dels Oms, 10 Sector Industrial V-2 de Forallac)
Observacions: Cal portar un ordinador portàtil (o un per cada 2 alumnes)
Si hi esteu interessats en assistir-hi, truqueu al telf.: 972646858 o envieu un mail a:info@nexesforallac.net/nexes . ( Places limitades! )
TEMARI:
1.- Introducció glossari:
· Inversió vs. despesa
· Despesa vs. Pagament
· Finançament vs. Ingrés
· Ingrés vs. Cobrament
2.- Finançament
· Aspectes generals
· Fonts de finançament: interna i externa
· Negociació bancària: Fases i documentació sol·licitada
· Política bancària
3.- Préstec vs. Crèdit
· Avantatges & Inconvenients
· Diferencies
· Cas pràctic: Elaboració en Excel d’un quadre amortització préstec (amb/sense carència, amb/sense revisió interessos, …)
· Cas pràctic crèdit
4.- Lísing vs. Renting
· Avantatges & Inconvenients
· Diferencies
· Cas pràctic d’un lísing en Excel